ERIKSEN SKAJAA ARKITEKTER (OSLO)

Eriksen_Skaaja_Bier_og_blomster.v3-1

Eriksen_Skaaja_Bier_og_blomster.v3-2

Eriksen_Skaaja_Bier_og_blomster.section

 

BIRØKT I HØYBLOKKEN

I 2010 foreslo vi å etablere bigårder i Vaterlandsparken og langs Akerselva for å skape arenaer hvor folk kan møtes jevnlig sammen med en birøkter både for å lære birøkt og for å utveksle erfaringer. Det er mange kulturer som har sterke tradisjoner for birøkt, som Romania og Tyrkia, og aktiviteten kan skape en møteplass for ulike kulturer og sosiale lag, hvor samværet handler om noe man gjør og produserer sammen.

Birøkt i tomme bygninger?
Å la offentlige bygninger stå tomme i årevis, mens de forfaller ytterligere og blir stadig vanskeligere å rehabilitere, er dårlig forvaltning av fellesskapets ressurser. Vi mener at det er et potensial i å ta i bruk tomme bygninger til birøkt og jordbruk. En midlertidig bruk av Høyblokken, som nå står tom i påvente av en beslutning om bevaring, riving er svært interessant – ikke minst om man ønsker å endre folks forhold og assosiasjoner til stedet som ennå er preget av bombingen 22. juli 2011. Vi foreslår derfor å omskape høyblokken til en provisorisk arena for urban birøkt og blomsterproduksjon.

Kunstige biotoper
I løpet av en sesong trekker biene på ulike planter. Om våren og sommeren går det mest i blomstrende bringebærbusker, geitrams, løvetann, tistler og frukttrær mens på høsten er det mange birøktere som velger å flytte bikubene sine til steder med blomstrende lyng. Vi foreslår derfor å skape ulike kunstige biotoper i det tomme bygningsskallet. Det vil være naturlig å både ha en
blomstereng og et lyngheilandskap. I tillegg vil biene også kunne fly ut i nærområdene i en radius av tre kilometer og sanke nektar i hager og parker. Når biene om sommeren og høsten har forseglet honningen i vokstavlene,
og honningen skal slynges, vil en kunne frakte kubene ned noen etasjer til et slyngerom og siden selge både honning og blomster i en midlertidig butikk i første etasje.

Nye assosiasjoner
Selv om vi ønsker at høyblokken skal bevares, kan det også være problematisk å restaurere og late som om ingenting har skjedd. Om bygget derimot gis en ny og samlende samfunnsfunksjon, med et fokus på å skape en arena for et møte mellom kulturer hvor man lager noe sammen, kan bygget bli et bilde på dugnad og fellesskapsånd. I vårt forslag er det først og fremst biene som er arbeiderne i regjeringskvartalet, til en beslutning blir tatt om bygningens fremtid.

Text: Eriksen Skajaa Arkitekter

 

ERIKSEN SKAJAA ARKITEKTER AS

Oslo-based architectural practice, founded by Arild Eriksen and Joakim Skajaa. Their project to temporarily turn the empty shall of the government headquarter into an urban bee farm, published in Arkitektur N No. 7/2013, was a catalyst for the Høyblokka Revisited open call.

www.eriksenskajaa.no